Tjänster och uppdrag

Vi inom FRIA KRISTNA MISSIONSHJÄLPEN

vill gratulera utav hela våra hjärtan KVINNOR i KRISER i Tel Aviv som drivs av Messianska Judar till samarbetet med ICEJ som gör deras helt enastående Hjälparbetet för att hjälpa hemlösa flickor / kvinnor, och vi ser det som en enorm STOR glädje, tacksamhet och tacksägelse ämne eftersom det hjälper syskon till utvecklingsarbetet för nödlidande hemlösa flickor och kvinnor som hamnat i hemlöshet, men också prostitution och missbruk.
Vi har haft sammankomst med Representant för ICEJ i Jerusalem där vi informerat om deras arbete på KVINNOR i KRISER, och vädjade om deras besök där, samt engagemang för att få in pengar till deras beundransvärda arbete.
NI som vill stödja detta arbete kan skicka penning gåvan/gåvorna till BG nr. 57040412, och märk talongen ”KVINNOR i KRISER”
HJÄRTINNERLIGTTACK skall NI ha för vad NI kan och vill göra för Tel Aviv och Jaffas hemlösa flickor och kvinnor, samt dem som hamnat i Missbruk och Prostitution av olika anledningar ofrvilligt.

NYTT HUMANITÄRT HJÄLPPROJEKT fr.o.m. sommaren 2013

är Humanitär hjälparbete till Messianska Judar, men också för ICKE Messianska Judar som lever urfattigt, spartanskt, armodigt, men tack vare en Messiansk församling med över 200 medlemmar så kan vi förmedla 95% av det som kommer in, 5% går till förmedlings kostnader för överföring via vår Internet Bank till deras Bankkonto.

 VÅRA UPPDRAG/TJÄNSTER ÄR FÖLJANDE

att bedriva Humanitär Hjälp till Israel´s och Baltiska ländernas allra mest utsatta grupper ifrån de minsta barnen och uppåt tills deras Jordevandring är slut, och de skall gå till vila för Evigheten.
Vi hjälper Barn och tonåringar som inga föräldrar eller andra släktingar har att kunna vara på Barnbyn NEVE MICHAEL, och Tonårs och Ungdomsbyn YEMIN ORDE som tar hand om över 470 föräldralösa, och dem som inte kan bo hos de sina p.g.a. missbruk, psykisk ohälsa, pappan har mördat mamman, missbruk etc.
Vi stödjer också Ungdomsbyn HADASSAH-NEURIM som tar emot de allra Värstingar av Värstingar som får en nytt liv och leverne med högre studier som de förlorat p.g.a. det liv och leverne som de förde, utbildning till det som de vill utbilda sig till, och går ut med topp betyg.
Mammor som misshandlats av sina män får komma till tre Skyddsboende med specialist hjälp för att komma ur sina trauman som de fått i äktenskapet inkl. barnen i 8 månader i bl.a. Jerusalem, men det finns de som skulle behöva längre tids hjälp ur trauman och bli starka, men WIZO har inga pengar för det, och där har vi lovat att göra vad vi kan för att kunna ge dem extra tid.
Vi stödjer 2 Messianska Hjälpcenter i Israel för Hemlösa flickor och kvinnor, men också som blivit prostituerade för att hjälpa dem till ett bättre och drägligare liv och leverne så hjälper Messianska trossyskon dem ur sitt helvete på jorden med förnedringar etc,
Vårt intresse är också att Hjälpa de allra fattigaste av fattiga familjerna i Jaffa och Tel Aviv genom Jaffa-Institutet så varje familj får matpaket varannan vecka till familjen, och flera hundra tals barn får komma till ett Center 2 gånger per dag på skoldagarna för att äta frukost och sedan middag efter skolan slut.
Jaffa-Institutet har också ett hem för äldre tonårs & ungdoms flickor som har blivit sexuellt utsatta t.ex. av pappan, eller andra släktingar, eller de har sålts av föräldrarna till andra män för att få pengar till droger, som NU får skyddsboende med behandling ifrån de trauman som de fått.
Vi hjälper också till de drabbade av Branden nyligen på Karmel berget för de barn som förlorat föräldrarna och hemmet, men också 470 tonåringar och ungdommar på YEMIN ORDE som förlorat sina hem i branden så det kan renoveras upp igen snarast, och 51 barn som förlorade sina föräldrar i branden.
Vi stödjer också helhjärtat INTERNATIONELLA KRISTNA AMBASSADEN i JERUSALEM, och deras oerhört beundransvärda och behjärtansvärda Humanitära hjälparbete runt om i Israel.
HJÄRTINNERLIGASTE TACK skall NI ha för vad NI vill och kan göra för våra sämst lottade Judiska medmänniskor i Israel och Baltiska länderna, och Herren skall rikligen Välsigna ER för vad NI gör


Organisations nummer 802416-7135


HJÄLP JUDISKA BARNEN, TONÅRINGARNA och UNGDOMEN i Israel och de Baltiska länderna genom FKM´s Humanitära Hjälparbete
VI ERBJUDER också seriöst att ställa upp med Vigslar, Vuxendop, Barn välsignelser, Jordbegravningar i Kristen regi och anda.
Men också Själavård och Rådgivning i juridika frågor, och som Personligt Ombud på Juridisk grund på Rättegångar, och Familjeenheten & Socialen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Hälso och Sjukvården
etc.

Besök mycket gärna Samarbetsparnern på: http://www.skr.n.nu och

www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=119751781369146