PENNINGGÅVOR

FRIA KRISTNA MISSIONSHJÄLPENs KASSA för 2012
är Reviderades igår, och GODKÄNDES av Revisorn
MISSIONS OFFER och PENNINGGÅVOR via BG + 72.093 Sv. Kronor
Vi i FRIA KRISTNA MISSIONSHJÄLPEN tackar ER ALLA underbara Penning Gåvogivare för vad NI har givit i Penninggåvor och förböner för oss, och det arbetet som Herren har kallat oss till Profetiskt under Nådens år 2012, och för att NI vill stå med oss under 2013 också med penninggåvor och förböner

NU så har FKM en speciell insamling av penninggåvor
i första hand fram till Julhelgen till förmån för Hoppets Dörr i Tel Aviv så de kan an förskaffa NYA stolar, matbord och serveringsbord så de kan sitta och äta bättre och bekvämare, och Volontärerna kan få mycket bättre arbets möjligheter som underlättar för dem när de servar de hemlösa, missbrukande och prostituerade flickorna och kvinnorna.
Ni som vill vara med och stödja det Projektet kan skicka er penninggåva till F.K.M´s Bankgiro nr. 5704 - 0412, och märk talongen Penningåva för nya stolar och bord. HJÄRT INNERLIGASTE TACK skall NI ha på förhand för vad NI vill och kan göra för dem att ge nya stolar, matbord och serverings bord såsom Julgåva till dem
Vi har redan fått mottaga 3.700 Kronor (1.850 Shekel) denna veckan, och gåvorna är iväg skickade till ICEJ
för överlämnande till Hoppets Dörr i Tel Aviv
.
VILKET GRÄNSLÖST IDIOTISKT FÖRSLAG
av REGERINGEN
för penninggåvogivarna, men också organisationerna som vill bli godkända att ta emot penninggåvobidragen som gör att F.K.M. vägrar ansöka om att bli godkänd som penning gåvomottagare med de kostnader som det innebär för F.K.M. som vi kanske INTE får in så det blir vinster istället för förluster.
Vi gör Tummen NER i botten för förslaget för såväl Penning gåvogivarna som Penning gåvomottagarna, och i synnerhet vi små där vi skulle få betala tusen tals kronor årligen till Staten (Kontroll Samhället Storebror) ser dig vad du gör och ger, och till vem.
LÄS FÖRSLAGET PÅ: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?i
HJÄRTINNERLIGT TACK till ALLA GÅVOGIVARE 2012 och NU under 2013

TÄNK PÅ FKM´s ARBETE i ert Testamente

VI ERBJUDER OCKSÅ SERIÖST
Vigslar, Vuxendop, Barnvälsignelser, Begravningar i Kristen regi.
Men också Själavård och Rådgivning i Familje juridik, och som Personligt Ombud på Juridisk grund vid Rättegångar att ställa upp med

Föreståndaren och eldsjälen för Innercity projektet i Jerusalem URI som arbetar för Barnen och tonåringarna som driver runt på gator, torg och gränder även nattetid, men också hjälper handikappade, äldre, sjuka i innersta delarna av Jerusalem