Om OssLÄS: http://www.apg29.nu/​index.php?artid=8592

FRIA KRISTNA MISSIONSHJÄLPEN (FKM) -
the FREE CHRISTIAN MISSIONSAID (FCM)
är en 100% seriös ICKE vinstdrivande Humanitär Hjälp organisation som har hållit på i 15 år som bildades av dåvarande Pilgrimsfolket i Skåne för att skilja missions gåvorna ifrån Församlingskassan så det var var för sig redovisnings skyldiga för sina respektive verksamheter.
Varför vi kan skicka iväg 100% av insamlade penninggåvor beror på att styrelsen bekostar de administrativa kostnaderna.
Alla som skänker minst 250 kronor erhåller tackbrev med informationer, de övriga får tackbrev med informationer 2-3 gånger per år, och för dem som har e-mail kommer tackmail vid mindre belopp som ger rebelbundet allt för att hålla nere administrativa kostnaderna på så låg nivå som möjligt.

Våra samarbets partner i Israel och de Baltiska länderna framför sina innerliga tack för alla förböner och penninggåvor under 2010, och hoppas på fortsatta förböner och penninggåvor under det nya Nådens år 2011
Barnbyn NEVE MICHAEL för 250 barn och tonåringar 4-18 år som inte kan bo hemma hos de sina av olika anledningar
Ungdomsbyn HADASSAH-NEURIM för 350 ungdomar av de allra Värstingar av värstingar till nytt liv, leverne och utbildning, och sedan arbete
INNERCITY PROJEKTET i JERUSALEM med olika Hjälpprojekt
SKYDDSBOENDEN med först klassig hjälp ur trauman etc. för Misshandlade mammor med Barn i bl.a. Jerusalem
Tonårs och Ungdomsbyn YEMIN ORDE som är föräldralösa och som inte kan bo hemma hos familjen
JAFFA-INSTITUTET med Matpaket till de allra fattigaste av fattiga familjer i Jaffa & Tel Aviv, och svältande skolbarn får 2 mål mat å dag under skoltid
ISRAELISKA RÖDA KORSET (Magen David Adom) för bl.a. nya Specielt utrustade Ambulanser för speciella transporter av extremt sjuka Israeliska medmänniskor
the DOOR of HOPE i Tel Aviv och TENT of MERCY i Haifa för Hemlösa flickor och kvinnor och som är Prostituerade

HJÄLP OSS ATT HJÄLPA NU
Den special utrustade ambulansen som vi bl.a. säljer mini Ambulanser för 60 kronor till hjälp för att MDA skall kunna skaffa fler av denna först klassiga ambulans för bl.a. döende patienter skall kunna få sin sista önskan att besöka släkt, vänner eller någon plats i Israel innan de lämnar detta Jordeliv


REDOVISNINGAR KOMMER ATT SKE PÅ HEMSIDAN
under fliken "PENNING GÅVOR" så ni kan följa med där.
For Monetary gift donors from abroad sent monetary rewards to Account no. 8079-6, 74020790-7 (SEC),
IBAN SE83 80000 0807 9607 4020 7907;
Bank BIC / SWIFT SWEDSESS

Account holder: the Free Christian Missions Aid
Organisations nummer 802416-7135