Informationer Ifran Israel

Våra samarbets partner i Israel och de Baltiska länderna framför sina innerliga tack för alla förböner och penninggåvor under 2010, och hoppas på fortsatta förböner och penninggåvor under det nya Nådens år 2011

Barnbyn NEVE MICHAEL för 250 barn och tonåringar
4-18 år som inte kan bo hemma
Ungdomsbyn HADASSAH-NEURIM för 300 ungdomar av de allra Värstingar av värstingar till nytt liv, leverne och utbildning
INNERCITY PROJEKTET i JERUSALEM med olika Hjälpprojekt
SKYDDSBOENDEN för Misshandlade mammor
med Barn i bl.a. Jerusalem
Tonårs och Ungdomsbyn YEMIN ORDE som är föräldralösa
och som inte kan bo hemma hos familjen
JAFFA-INSTITUTET med Matpaket till de allra fattigaste
av fattiga i Jaffa och Tel Aviv
ISRAELISKA RÖDA KORSET (Magen David Adom)
för bl.a. nya Special Ambulanser
the DOOR of HOPE i Tel Aviv och TENT of MERCY i Haifa
för Hemlösa flickor och kvinnor

Den special utrustade ambulansen som vi bl.a. säljer mini Ambulanser till hjälp för att MDA skall kunna skaffa fler av
denna först klassiga ambulans för bl.a. döende patienter skall
kunna få sin sista önskan att besöka släkt, vänner eller någon
plats i Israel innan de lämnar detta Jordeliv

MYCKET INTRESSANTA, GLÄDJANDE och VÄLSIGNADE INFORMATIONER ifrån YAD VASHEM i JERUSALEM
Kära vänner
,
Som ni alla säkert känner till idag är 27 januari, Internationella minnesdag för Förintelsen.
Vi är glada att dela med er om att i går, för att markera denna dag meddelade Yad Vashem och Google ett partnerskap som kommer att väsentligt underlätta bevarande av och tillgång till världens största historiska samling om förintelsen. Från och med idag, kommer 130.000 bilder från Yad Vashem arkiv kunna visas i full upplösning på nätet.
Detta är ett första steg mot att föra de allra Yad Vashem arkivet över tiden. På grund av Googles sekretessbestämmelser, kunde detta unika initiativ inte offentliggöras förrän det officiella tillkännagivandet i en särskild presskonferens.
I enlighet med Yad Vashem uppdrag, och utnyttja medier, utgör detta ett viktigt steg mot att nå ut till den unga generationen och att engagera dem i dialogen om Förintelsen.
Vi är övertygade om att detta initiativ inte bara kommer att göra denna värdefulla information till en mycket bredare och mer varierad publik världen över, men det kommer att låta människor runt om i världen att bidra, genom att identifiera historierna bakom foton och dokument, lägga till sina egna historier och kunskap för att platsen. Bifogat är pressmeddelandet med det officiella tillkännagivandet.
Med alla mina bästa från Jerusalem,
Shaya Shaya Ben Yehuda
Verkställande direktör Internationella relationer Division YAD VASHEM