HJÄRTINNERLIGT TACK TILL ER!

HJÄRTINNERLIGASTE TACK TILL ER ALLA
som stått och står med OSS framöver inom Fria Kristna Missions hjälpen med era förböner, tankar, omsorger och penninggåvor till gagn och främjande för de allra mest fattiga och nödlidande judar i Israel och de Baltiska länderna.
NI ÄR GULD VÄRDA med ÄDLASTE STENAR
som troget stått med oss och det Judiska folket, och som kommer att stå med oss och det Judiska folket i fattigdom, armod och nöd, och Herren kommer rikligen att Välsigna ER för vad NI gör för Israel och Judiska folket
INKOMNA REDOVISADE GÅVOR UNDER 2010
Till Neve Michael, Hadassah-Neurim och Inner-city projektet i Jerusalem har skickats 34.ooo kronor via Keren Hayesod
Ytterligare informationer införes när vi får redovisningarna ifrån de olika organisationer som vi samarbetar med i Israel och Baltiska länderna