Fria Kristna Missionshjälpen för de allra mest Nödlidande

Hemsidan är Uppdaterad den 3 Augusti 2013 här nedanför

Fria Kristna Missionshjälpen för de allra mest Nödlidande medmänniskor
i Israel
, de Baltiska länderna och Ghanas oerhört urfattiga Judar
the Free Christian Missions Aid for the most needy neighbors in Israel,
the Baltic countries, and Ghana's extremely totally impoverished Jews


Den 19:e Maj så flög vi till Israel för 19:e gången sedan våren 2004 under 2 veckors besök, och nästa Israel resa och besök blir 29.10 till den 10.11 2013
TÄNK VILKEN UNDERBAR NÅD av HERREN

NYTT HUMANITÄRT HJÄLP PROJEKT till GHANA´s oerhört fattiga MESSIANSKA JUDAR, men också ICKE Messianska Judar som NI kan få vara med och stödja med Penninggåvor via FKM´s BG nr. 5704-0412, och skriv på talongen "GHANA´s JUDAR" så skickas 95% av inkomna penninggåvor, 5% är förmedlings avgifter via vår Internet Bank till deras Bankhonto därnere i Ghana.  HJÄRTINNERLIGT TACK skall NI ha

TÄNK PÅ de BEHÖVANDE JUDISKA MEDMÄNNISKORNA

under hela året t.ex. i Baltiska länderna där bl.a. uppvärmningen av bostäderna, men också eldningen är oerhört kostsamma, men också för mat, hyra, medicin, läkare besök etc. så SKÄNK en KÄRLEKSFULL GÅVA via Fria Kristna Missionshjälpen på BG nr. 5704 - 0412, allt som kommer in skickas vidare till de Behövande.
Men behoven är också skriande för bl.a. de hemlösa under vinter månaderna så att Hjälpcentren kan hållas öppna där de kan komma för att slippa kylan ute, och kan äta, sova, tvätta eller duscha sig, och tvätta sina kläder, men också kan få uppleva gemenskap, ömhet, omtanke av Messianska syskon.
HJÄRTINNERLIGT TACK skall NI ha för vad NI kan och vill göra för våra medmänniskor i Baltiska länderna, samt i Israel av deras medborgare/invånare.
PS.
Israel är i skriande behov av att renovera och förbättra de äldsta skydds rummen där Keren Hayesod och ICEJ vädjar om hjälp för renoveringar och förbättringar, och vi förmedlar penninggåvorna till 100% där så önskas av er.
Fria Kristna Missionshjälpen samarbetar bl.a. med ICEJ, Keren Hayesod, WIZO, Jaffa-Institutet i Israel.


JUST NU, SPECIELL INSAMLINGS KAMPANJ

Vi har får nödanrop från Israel om skriande behov att renovera och förbättra de äldsta och sämsta Skyddsrummen till en kostnad av cirka 100.ooo:- per Skyddsrum, och vi undrar allraödmjukast om NI vill vara med att Hjälpa Israels invånare att få bättre Skyddsrum som också är renoverade bl.a. Hygieniskt.

PENNINGGÅVOR MOTTAGES med MYCKET STOR TACKSAMHET

på FKM´s BG nr. 5704-0412, och ange på talongen "Skyddsrum i Israel" så går penning gåvan oavkortat (100%) till Renoveringar av Skyddsrum, och vår bön och önskan är att vi skall kunna ge dem ett Renoverat Skyddsrum genom FKM´s hjälp arbete.


ETT RIKTIGT STORT och HJÄRTINNERLIGT TACK

skall NI alla ha för vad som skickats in, och överlämnats vid oss på möten som vi medverkat som har gjort att vi har kunnat skicka åtskilliga 10 tusen tals Kronor till de behövande i Israel, men också till de Nödlidande Judiska folket i de Baltiska länderna vilket vi tackar ER SPONSORER för under 2012
och SKICKA PENNINGGÅVA till FKM:s BG nr. 5704 - 0412
Den 28:e september till den 8 oktober 2012 så gjorde vi vår 18:e Israel resa och besök över Lövhyddohögtiden "SUKKOT", och vi ser fram emot vad Herren Öppnar för Dörrar för oss till överreskningar på flygresorna, men också där nere i vårt JÄTTE högt älskade ISRAEL, och alla Judiska vänner, Messianska syskon, Kristna syskon, Turister etc.
Vi i Styrelsen för Fria Kristna Missionshjälpen tillönskar ER alla JÄTTE högt älskade trossyskon, sponsorer, förebedjare och vänner en riktig Övermåttan Fridfull, Segerrik, Välsignelserik SOMMAR 2013 tillsammans med Guds rikaste Välsignelser dagligen rikligen genom dess enkle Barmhärtighets Pastor och Ordförande NILS ALVAR "Vajda" EKSTÉN


HJÄLP OSS inom F.K.M. att HJÄLPA


ISRAEL´s och BALTISKA ländernas oerhört Nödlidande Judiska befolkning med Penninggåvor till BANKGIRO nummer 5704 - 0412, och 100 % av inkomna penninggåvor skickas automatiskt vidare dit NI så önskar Israel eller Baltiska länderna, och vi tackar ER så innerligt på förhand för allapenninggåvor som skickas vidare så fort som de kommit in på FKM´s Bankkonto.

HELP us in FCM to HELP ISRAEL's and the BALTIC countries'

extremely distressed Jewish population with monetary gifts to BANK GIRO number 5704 - 0412, and 100 % of received gifts of money is automatically sent on to which you wish Israel or the Baltic countries, and we thank you so very much in advance for all monetary gifts that are forwarded as soon as they entered the FCM's Bank Account 
For Monetary Gift Donors from abroad late monetary rewards to Account no. 8079-6, 74020790-7 (SEC)
IBAN SE83 80000 0807 9607 4020 7907;
Bank BIC / SWIFT SWEDSESS
Account holder: the Free Christian Mission Aid


BESÖK MYCKET GÄRNA vår sajt på Facebook
http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=287248992464</center>

Informationer ifrån Israel Informationer ifrån Baltiska länderna |
Sammlingar för vårt arbete
Hjärtinnerligt tack till er
.
TÄNK PÅ FKM´s arbete i ert Testamente

FRIA KRISTNA MISSIONSHJÄLPEN är en 100%

ICKE vinstdrivande Humanitär Hjälporganisation där 100% av insamlade penninggåvor tillfaller alltid de allra mest behövande i Israel och de Baltiska ländernas Judiska folket till Barnen och Tonåringarna som inte har några föräldrar, anhöriga som de kan bo hos, eller som blivit föräldralösa. 
Misshandlade mammor med barn får skyddsboende
, och behandling ifrån sina trauma som de fått i äktenskapet, men också hemlösa flickor o kvinnor får hjälp genom bl.a. Messianska församlingar, och våldtagna tonårs och ungdoms flickor får skyddsboende och hjälp ur traman med flera målgrupper. 
De allra fattigaste av fattiga familjer
eller ensamstående med barn får mat paketer varannan vecka, och barnen får komma till matcenter för 2 mål mat om dagen.

TÄNK PÅ FKM´s arbete i ert Testamente
FRIA KRISTNA MISSIONSHJÄLPEN är en 100% seriös ICKE vinstdrivande Humanitär Hjälporganisation där 100 % av insamlade penninggåvor tillfaller ALLTID de ALLRA mest behövande i Israel och de Baltiska ländernas Judiska folket till Barnen och Tonåringarna som inte har några föräldrar, anhöriga som de kan bo hos, eller som blivit föräldralösa. 
Misshandlade mammor med barn får skyddsboende
, och behandling ifrån sina trauma som de fått i äktenskapet, men också hemlösa flickor och kvinnor får hjälp genom bl.a. Messianska församlingar, och våldtagna tonårs och ungdoms flickor får skyddsboende och hjälp ur sina traman. 
De allra fattigaste av fattiga familjer
eller ensamstående med barn får mat paketer varannan vecka, och barnen får komma till matcenter för 2 mål mat om dagen.

F.K.M. är en 100% seriös ICKE vinstdrivande hjälporganisation


Keren Hayesod, WIZO, the DOOR of HOPE (Messianska församlingars hjälpcenter för hemlösa, prostituerade flickor och kvinnor i Tel Aviv och Jaffa), Barnbyn NEVE MICHAEL, ICEJ International Christian Embassy in Jerusalem, Ungdomsbyn HADASSAH-NEURIM, Tonårs och Ungdomsbyn YEMIN ORDE som brann ner till grunden på många byggnader, träd etc. vid den stora intensiva branden på Karmel berget, Barnbyn AFULA ILIT

For Monetary gift donors from abroad sent monetary rewards to Account no. 8079-6, 74020790-7 (SEC),
IBAN SE83 80000 0807 9607 4020 7907;
Bank BIC / SWIFT SWEDSESS
Account holder: the Free Christian Missions Aid


HJÄRTINNERLIGT TACK alla våra högt älskade, uppskattade, värderade Trossyskon, Sponsorer, Förebedjare och Vänner i hela Norden för vad NI vill göra för Judiska Nödlidande folket i Israel och de Baltiska länderna.
Vi skickar här våra allra Bästa Syskon´och Tacksamhets hälsningar till ER
Vi fick ett mycket STORT glädje och tacksägelse ämne på Skärtorsdagen att våra Messianska Trossyskon på Dörren av Hopp´s arbete har fått samarbeta med ICEJ så de kan få ekonomisk hjälp ifrån Kristna i hela Världen efter 6 års mycket hård kamp ekonomisk. Och när vi besökt ICEJ i Jerusalem och vår broder Håkan där så har vi informerat om deras graciösa arbete för hemlösa flickor och kvinnor i Tel Aviv och Jaffa.
TÄNK vilken underbar Nåd att fått hjälpa våra Messianska syskon på Dörren av Hopp med informationer, lobbyism etc. till segrar så de NU kan utveckla sitt arbete.
NI kan läsa mera på vår FB hemsida om detta arbetet: http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=287248992464, men NI kan också se bilderna ifrån deras arbete på FKM´s sajt på FB.

Om NI vill vara med och stödja deras arbete så kan NI skicka över det till FKM´s BG nr. 5704 - 0412, och skriv på talongen "Dörren av Hopp" så förmedlar vi gåvan när vi kommer till dem.


HJÄRTINNERLIGASTE  TACK skall NI ha på förhand för penning gåvan som NI vill skicka med oss till dem  GUD´s RIKASTE VÄLSIGNELSER och SEGRAR tillönskar vi ER alla våra högt älskade syskon, sponsorer och vänner i alla Nordiska länder.

TÄNK PÅ FKM´s ARBETE i ert Testamente.

HJÄLP allra mest nödlidande av nödlidande Judar i Israel och de Baltiska länderna med era penninggåvor till FKM´s BANKGIRO nr. 5704-0412

Fria Kristna Missionshjälpen, och skriv på talongen vart du vill att penninggåvan skall tillfalla och så fort penning gåvan kommit in på FKMs Bankkontot så skickas det vidare till 100% av penninggåvan till de behövande.
Och om du inteskriver något endamål för penninggåvan så skickar vi det till där behovet är som störst och mest skriande.

BESÖK mycket gärna Samarbetsparnern på: http://www.skr.n.nu och www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=119751781369146de

Vi kan ställa upp med Vigslar, Vuxendop, Barnvälsignelser, Jordbegravningar i Kristen regi.
Men också Själavård och Rådgivning i Familje juridik, och som Personligt Ombud på Juridisk grund på Rättegångar och inför Myndigheter som bl.a. Socialen, Familje och Vuxenenheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälso och Sjukvården etc.


Organisations nummer 802416-7135


HJÄRTINNERLIGT TACK för Nådens år 2011
HJÄRT INNERLIGT TACK skall NI alla

Trossyskon, Förebedjare, Sponsorer för vad NI har gjort för FKM´s Humanitära Hjälparbete, och vi hoppas och önskar på fortsatt mycket gott samarbete till glädje, gagn och främjande för de allra mest nödlidande Judarna i Israel och de Baltiska länderna som har det allra sämst ställt på olika sätt. 
Bl.a. så är det över 35% av barnen som svälter i Israel, och i Baltiska länderna så har Judarna det mycket svårt humanitärt.

FRIA KRISTNA MISSIONSHJÄLPENs KASSA för 2012 är Reviderades i våras och GODKÄNDES av Revisorn MISSIONS OFFER och PENNINGGÅVOR via BG + 72.093 Sv. Kronor.
Vi i FRIA KRISTNA MISSIONSHJÄLPEN tackar ER ALLAunderbara Penning Gåvogivare för vad NI har givit i Penninggåvor och förböner för oss, och det arbetet som Herren har kallat oss till Profetiskt under Nådens år 2012, och för att NI vill stå med oss under 2013 också med penninggåvor och förböner.

ÅTSKILLIGA TIOTUSEN TALS ÄR HEMLÖSA flickor/kvinnor, pojkar/män i Israel i alla åldrar
HJÄRTINNERLIGASTE TACK SKALL NI HA.

BESÖK MYCKET GÄRNA:
https://www.facebook.com/profile.php?id=757074721&ref=tn_tnmn#!/pages/The-Free-Christian-Missions-Aid/220497958024665 och / eller https://www.facebook.com/#!/groups/287248992464/

Ni som vill vara med och stödja vårt NYA mycket skriande Projekt
kan skicka er penninggåva förtroligt till F.K.M´s BG nr. 5704 - 0412, och märk talongen Penninggåva för "RENOVERINGAR av ÄLDSTA och SÄMSTA SKYDDSRUMMEN i Israel".
Hjärtinnerligt Tack för vad NI kan och vill göra under November och December 2012 för våra Nödlidande Judarna i Israel, samt Baltiska ländernas Judarna, Renoveringar av gamla Skyddsrum.
Besök på vårt högt älskade HOPPETS DÖRR i Tel Aviv
Vi hade glädjen och möjligheterna att besöka Messianska och Kristna syskonen på HOPPETS DÖRR som bistår (hjälper) Hemlösa flickor/kvinnor, men som också hamnat i missbruk och prostitution där man med bistånd av Herren YESHUA MESSIAH lyckats få 70 flickor och kvinnor under 2011 till ett NYTT liv och leverne ifrån Tel Aviv och Jaffa vilket är oerhört glädjande att även få träffa dem, och höra om deras Vittnesbörd.
STÖD FKM´s 100 % seriösa Humanitära Hjälparbete till Israels och Baltiska Ländernas Nödlidande Judar i olika situationer via FKM´s BANKGIRO nummer 5704 - 0412
BESÖK: http://www.apg29.se/index.php?artid=6274

LÄS: http://www.apg29.nu/index.php?artid=8592